Rezydenci warunkowi – Zielona Karta na podstawie małżeństwa z obywatelem USA

Rezydenci warunkowi – Zielona Karta na podstawie małżeństwa z obywatelem USA

IMMIGRATION-zdjecie

Niektóre osoby przebywające w USA posiadają status rezydenta warunkowego (conditional resident, CR). CR to osoba, która zawarła związek małżeński z obywatelem lub stałym rezydentem USA nie wcześniej niż na dwa lata przed przyznaniem jej statusu stałego rezydenta. Jeżeli taka osoba posiada dzieci, one również uzyskują status CR.

CR ma te same prawa i obowiązki co stały rezydent. Rezydenci warunkowi muszą złożyć petycje (Petycja o Zniesienie Warunków Rezydencji), w ciągu dwóch lat od uzyskania statusu warunkowego rezydenta. Data ta zbiega się zwykle z terminem wygaśnięcia Karty Stałego Rezydenta. Petycje te należy złożyć w ciągu 90 dni przed upływem drugiej rocznicy uzyskania statusu warunkowego rezydenta (tymczasowej zielonej karty). W przeciwnym razie traci się swój status imigracyjny.

Składanie petycji o zdjęcie warunku z zielonej karty.

Osoby, które uzyskały status rezydenta warunkowego muszą złożyć wraz ze swoim współmałżonkiem petycje w celu usunięcia warunku nałożonego na status stałego rezydenta. W niektórych okolicznościach nie mamy obowiązku składania petycji razem z mężem lub żoną. Jeżeli małżeństwo ze współmałżonkiem zakończyło się rozwodem lub jeżeli współmałżonek dopuścił się maltretowania, wtedy można złożyć petycje samodzielnie o ile udowodnimy, że weszliśmy w związek małżeński w dobrej mierze czyli z miłości w przekonaniu trwałego związku. Składanie petycji o zdjęcie warunku z zielonej karty na podstawie małżeństwa wymaga wraz z petycja złożenia dodatkowych dokumentów udowadniających trwały związek, świadków tego związku oraz podpis małżonka obywatela, jednakże w przypadku rozpadu związku podpis małżonka obywatela nie jest wymagany, ale związek małżeński do chwili rozwodu musi trwać minimum dwa lata. W momencie kiedy złożymy wystarczającą dokumentację do urzędu USCIS, która przekona ich o dobrej wierze związku, nie jesteśmy już wzywani na drugie przesłuchanie, tylko jeśli urząd ma jakieś wątpliwości wtedy wzywa na drugie przesłuchanie. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe skompletowanie całej dokumentacji w taki sposób, aby nie było wątpliwości. Jeśli mamy nietypowa sytuacje naszego związku i nie wiemy w jaki sposób możemy sobie pomoc wtedy najlepiej jest się umówić na konsultacje w swojej sprawie, problemy, które nam się wydają zbyt skomplikowane tak naprawdę mogą być bardzo proste w rekach doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie. Zawsze jest jakieś wyjście z danej sytuacji, dlatego warto wiedzieć jakie mamy prawa i możliwości.

WSKAZÓWKA: Należy przechowywać kopie wszystkich formularzy wysyłanych do USCIS i innych przedstawicieli władz. Nie należy wysyłać oryginałów dokumentów. Należy wysyłać kopie. Czasami formularze mogą zostać zgubione. Należy przechowywać kopie, aby uniknąć problemów.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej w kwestiach imigracyjnych lecz nie mające wystarczającej ilości środków finansowych na zatrudnienie adwokata, mogą skorzystać z pewnych opcji bardziej ekonomicznych, jedna z opcji są polskie biura składające się z wykształconych paralegal i doświadczonych profesjonalistów w zakresie prawa oraz cale zespoły ludzi pracujące pod nadzorem adwokatów.

Artykuł opracowala: Malgorzata Zawisny
Greenpoint Consultation Center
158 Nassau Ave.,Brooklyn, NY 11222
tel.718-610-0070