Zawieranie umów z nierzetelnymi kontrahentami może wpędzić przedsiębiorcę w poważne kłopoty, zachwiać płynnością finansową firmy, a nawet doprowadzić do jej upadłości. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie każdej transakcji, zwłaszcza gdy rozpoczynamy współpracę z nowym kontrahentem. Czym jest tzw. bond insurance i przed czym chroni? O tym w dzisiejszym artykule.

Bond insurance, czyli tzw. gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach czy wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Jest to swoistego rodzaju narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń wystarczy, że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową. Dzięki temu nasz kontrahent (np. bank) ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my nie musimy zamrażać własnej gotówki.
Jeśli mamy zamiar startować w przetargach, warto wykupić gwarancję zapłaty wadium (bid bond). Przy dużych przetargach wadium to często spore pieniądze, które do czasu rozstrzygnięcia przetargu muszą zostać zamrożone. Tymczasem zamiast gotówki, możemy przedstawić gwarancję ubezpieczeniową. Taka sama zasada dotyczy zaliczek przy wykonywaniu różnego rodzaju usług. Kontrahenci spodziewają się, a czasami wręcz żądają przedłożenia przez Państwa pisemnych gwarancji biznesowych, aby mieć pewność, że ich zlecenie zostanie wykonane zgodnie z ich oczekiwaniami. Jest to tzw. gwarancja należytego wykonania umowy (tzw. performance bond) zabezpieczająca właściwe wykonanie kontraktu przez dłużnika. To samo rozwiązanie możemy zastosować w przypadku kredytu bankowego – w tym przypadku bank traktuje gwarancję jako zabezpieczenie kredytu. Inne rodzaje gwarancji to np. gwarancja zwrotu zaliczki (advance payment bond), gwarancja właściwego usunięcia wad (maintenance bond), gwarancja zwrotu kwot zatrzymanych (retention bond) czy gwarancja dostawy towarów i usług (supply bond).
Umowa o gwarancję ubezpieczeniową zawierana jest najczęściej na rok. Składka zależy przede wszystkim od tego, na jaką skalę działalność prowadzi nasza firma – jakiej wartości dobra i usługi sprzedaje. Umowa zapewnia nam ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed bankructwem czy niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli podczas umowy zajdą jakiekolwiek przesłanki, powodujące większe ryzyko szkody, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że prócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel może zapewnić nam monitoring sytuacji finansowej naszych partnerów handlowych. Dzięki temu na wszelkie niekorzystne zjawiska możemy reagować z wyprzedzeniem. W przypadku gdy dojdzie do wystąpienia szkody, firmę ubezpieczeniową zawiadamia beneficjent odszkodowania, a nie osoba, która podpisała umowę gwarancyjną. W przypadku umowy kredytowej jest to np. bank. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych obowiązków wobec zakładu ubezpieczeń. Zawsze powinniśmy – na prośbę towarzystwa – udzielić niezbędnych informacji i dostarczyć dokumenty mogące pomóc w kalkulacji odszkodowania.
Musisz udowodnić partnerom biznesowym, że Twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej i jest wystarczająco wiarygodna? Chcesz przekonać potencjalnych kontrahentów do zawarcia umowy? Skontaktuj się z Greenpoint Insurance Brokerage, doświadczonym i licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Nasza agencja oferuje szeroki wachlarz polis gwarancyjnych na rzecz beneficjenta, obejmujących pokrycie ryzyka niewykonania zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikających z zawartej umowy. Niezależnie od tego czy planujesz udział w przetargu, świadczysz usługi czy realizujesz kontrakt budowlany jesteśmy gotowi zaproponować rozwiązanie, w pełni dostosowane do Twoich potrzeb. Pomożemy w każdej sytuacji, w której złożenie tego typu umowy jest niezbędną częścią procesu biznesowego. Ponadto oferujemy polisy dla właścicieli firm niemalże z każdej branży: budowlanych, stolarskich, transportowych, sprzatajacych, fryzjerskich, kosmetycznych i wielu innych. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czy świadczenia pracownicze. W celu otrzymania darmowej wyceny lub porady prosimy o kontakt pod numerem telefonu 718-383-0306, bądź poprzez stronę internetową www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.