W ciele każdego człowieka znajdują się centra energetyczne, zwane czakrami lub czakramami. Centrów tych jest wiele, jednak wyróżnia się siedem głównych, umieszczonych w linii prostej wzdłuż kręgosłupa. Ich zadaniem jest rozprowadzanie subtelnych energii życiowych (prany) do ciał subtelnych człowieka. W poniższym artykule postanowiłem przedstawić krótką, acz szczegółową analizę każdej z siedmiu czakr – takie kompendium wiedzy każdego sadhaki.

Każda czakra ma swoją sanskrycką nazwę, odpowiadającą jej barwę, ilość ‚płatków lotosu’, żywioł, który jej odpowiada oraz charakter i zadania jakie spełnia w ludzkim organizmie.
Czakry nie są materialne, są to centra energetyczne jednak mają własne umiejscowienie w ciele fizycznym człowieka. Opis czakr zaczyna się od najniższej, znajdującej się u podstawy kręgosłupa, a kończy na znajdującej się najwyżej, umiejscowionej na czubku głowy, w ciemieniu. Każda czakra ma również swój symbol.

MULADHARA – czakra podstawy. Znajduje się u podstawy kręgosłupa i świeci piękną czerwoną barwą. Symbolizuje ją czteropłatkowy lotos, a odpowiadającym żywiołem jest ziemia. Cechami związanymi z tą czakrą są ugruntowanie, bezpieczeństwo… Ludzie mający Muladharę w dysharmonii są niezdecydowani, zlęknieni, często nie potrafią podejmować decyzji, gdyż brak im pewności siebie. Gdy pracuje prawidłowo stoimy twardo na ziemi. U ludzi, którzy mają nadczynność czakry podstawy zauważamy zachłanność na ziemskie dobra – żyją wyłącznie materią.

SWADHISTHANA – druga czakra, umiejscowiona nieco poniżej pępka (miedzy genitaliami, a pępkiem) w kręgosłupie. Odpowiada jej sześciopłatkowy lotos o barwie pomarańczowej. Żywioł wody. Czakra ta posiada funkcje seksualne i prokreacyjne. Jest centrum naszych zachowań względem drugiej płci, otwartości, życzliwość i akceptacji. Jej zaburzenie wywołuje agresję oraz niepewność w roli seksualnej.

MANIPURA – czakra pępka. Chyba nie muszę mówić, gdzie jest umiejscowiona ;). Świeci kolorem ognia, czyli żółtym i też ogień jako żywioł jej odpowiada. Manipura symbolizowana jest przez dziesięciopłatkowy lotos i jest w głównej mierze odpowiedzialna za emocje w człowieku. Jej otwarcie powoduje, że człowiek jest zrównoważony emocjonalnie, natomiast zaburzenia w działaniu powodować mogą zaburzenia osobowości, stany lękowe czy tzw. gonitwę myśli. Jest to nasze centrum energii, które wspiera we wszystkich działaniach dodając sił jak słońce.

ANAHATA – serce duchowe. Znajduje się po środku klatki piersiowej w kręgosłupie. Jest to dwunastopłatkowy lotos koloru zielonego. Odpowiadający czakrze serca żywioł to powietrze. Jest to nasze centrum odpowiadające za nie uwarunkowaną miłość, współodczuwanie. Kiedy jest zharmonizowana, człowiek dostrzega piękno przyrody, harmonię w muzyce i sztuce. Promieniuje na ludzi ciepłem, miłością i działa leczniczo. Jej otwarcie powoduje uwolnienie się człowieka od przywiązania do rzeczy materialnych i oczekiwań.

VISUDDHA – czakra gardła. Właśnie w rejonie gardła (u jego podstawy) w kręgosłupie się znajduje. Jest to szesnastopłatkowy lotos o kolorze błękitnym. Żywioł jaki jej odpowiada to próżnia. Głównymi zadaniami tej czakry są te, które odpowiadają za wyrażanie siebie, również za mówienie, wypowiadanie się. Visuddha jest pomostem łączącym czakry dolne z górnymi. Czakry dolne bowiem odpowiadają fizycznej naturze człowieka, a górne duchowej, boskiej. Gdy nie ma w niej harmonii, człowiek ma bałagan myśli, jak również wrażenie ciężaru czy przygniatania.

AJNA – ‚trzecie oko’. Umiejscowiona jest pomiędzy brwiami w środku czaszki, w okolicy rdzenia przedłużonego. Jest to miejsce rezydowania duszy. Ten lotos posiada dwa płatki i jest koloru indygo. Rozwinięcie tego ośrodka daje człowiekowi zdolności czynienia cudów i dogłębnego rozumienia rzeczywistości na najbardziej subtelnym poziomie. Tu zjednoczone są oba atomy człowieka: jeden płatek to ham – fizyczność w człowieku, drugi to sa – Dusza. Ich połączenie tu się dokonuje – hamsa.

SAHASRARA – czakra korony. Umiejscowiona jest w ciemieniu, czyli na czubku głowy, dlatego zwana jest ‚koronną’. Odpowiada jej barwa fioletowa oraz biała (ponieważ biała barwa składa się ze wszystkich innych kolorów). Jest to połączenie z Bogiem, siedlisko boskości w człowieku – tysiącpłatkowy lotos. Pełne rozwinięcie tej czakry powoduje urzeczywistnienie boskości w człowieku – i to jest kolejny powód nazywania jej koronną.

Mimo, iż wydaje się, że im wyżej umieszczona czakra w ciele tym większe i ważniejsze zadania posiada, to jednak faktycznie jest tak, iż istnieje między każdą z nich zależność i osiągnięcie urzeczywistnienia wymaga uporządkowania i rozwinięcia wszystkich. Kiedy jedna niedomaga, hamuje tym samym przepływ energii do wyższych. Podobnie jak z windą – kiedy na jakimś piętrze coś blokuje drogę, winda nie dotrze na szczyt budynku – celu swej podróży.
Praca z czakrami należy do bardziej zaawansowanych technik, jednak brak harmonii w tych centrach energetycznych odbija się na życiu codziennym każdego z nas. Związek życia z czakrami jest oczywisty: jakie życie takie czakry, jakie czakry takie życie.
Jeśli nie ma zrównoważenia w naturze pomiędzy pięcioma żywiołami to co się dzieje? Natura cierpi, a wraz z nią cierpią ludzie. Podobnie z ciałem człowieka, które w Krija Jodze rozumiane jest jako mikrokosmos, kiedy żywioły są niezrównoważone, całe życie przypomina wichurę z piorunami. Dlatego tak ważna jest równowaga. Polecam choć trochę zainteresować się własnym ciałem od strony energetycznej, trochę nad nim popracować, a z pewnością korzyści będą niewymierne. Nie tylko dla Ciebie czytelniku, lecz również dla Twego otoczenia.
Mam nadzieję, że swoim artykułem choć trochę udało mi się zwrócić Twą uwagę na czakry, a może i zasiać ziarno, które kiedyś wykiełkuje pięknymi, pełnymi kolorów i boskości czakramami? Życzę Ci tego z całego serca, lecz pamiętaj, że ziarno to trzeba podlewać systematycznie prowadzoną praktyką.

Sadhaka – sanskryckie słowo oznaczające człowieka uprawiającego sadhanę, czyli jakąś dyscyplinę duchową.

Napisane przez Amon w Marzec – 14 – 2016

Źródło: http://strefa44.pl/czakry-opis-i-symbole/