„Czy historia z lat 2008-2015 się nie powtórzy i czy Polska gospodarka nie będzie dryfować od 2024 r. w kierunku zaprzepaszczenia dorobku z poprzednich lat, kiedy to we wszystkich kluczowych parametrach uzyskiwano dużo lepsze wyniki niż w okresie stosowania neoliberalizmu w latach 2008-2015? Ryzyko zapaści ekonomicznej jest bardzo poważne, co byłoby bardzo bolesne dla wszystkich zainteresowanych stron i podmiotów takich jak pracownicy, gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, pracodawcy, budżet państwa i samorządy. Jeśli działania nowego rządu odejdą od solidaryzmu, wówczas Polska stanie w obliczu poważnej dysfunkcji i redukcji rozwoju gospodarczego, a nawet wpadnięcia w poważną recesję.”

https://i.pl/pierwsze-sygnaly-po-wyborach-i-ryzyko-zapasci-polskiej-gospodarki-w-2024-r/ar/c1-18201883