Jedna z najlepszych wykonanych wersji utworu „Amazing Grace”