hybrydaNaukowcy w różnych krajach tworzą dziwaczne hybrydy ludzi i zwierząt, które mogą zasiać panikę w społeczeństwie. Tylko przez ostatnie 10 lat postęp w sferze inżynierii genetycznej przeraził naukowców i zwykłych obserwatorów.

Obecnie stworzenie nowych form istnienia jest dostępne nawet dla studentów w domowych warunkach. Prawo nie nadąża za działalnością naukowców. Tymczasem naukowcy na całym świecie nie mogą się doczekać, aby pokazać swój nowy twór światu – ujawnić to, co niedawno wyglądało na absolutną fantazję.

Z kolei te nowe formy istnienia nie są nielegalne, lecz mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. Nie można przewidzieć skutków ich potencjalnego rozmnażania się.

Oto jeden z przykładów: naukowcy stworzyli myszy z sztucznym ludzkim chromosomem. Uznano to za przełom, który może zaowocować pojawieniem się nowych sposobów leczenia szeregu chorób. Jak pisze portal Lifenews.com, naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin osiągnęli duży sukces w przeszczepianiu komórek ludzkiego zarodka do mózgu myszy. Komórki zaczęły rosnąć, i z czasem wpłynęło to na rozwój inteligencji myszy. Gryzonie te mogą się wydostać z labiryntu i o wiele szybciej nauczyć się umownych sygnałów.

Pojawia się pytanie: czy praktyka przeszczepiania ludzkich tkanek zwierzętom niesie za sobą więcej korzyści czy ryzyka? Już obecnie jest oczywiste, że hodowanie ludzkich narządów w ciele zwierząt nie jest żadnym science fiction, lecz realnością. Japońscy naukowcy zaczęli wykorzystywać świnie do hodowania ludzkich narządów, cały proces trwa około rok.

Zgodnie z informacjami na stronie Infowars.com, w tym przypadku głównym celem jest zwiększenie liczby narządów dla potrzeb medycznych. Jednak japoński rząd stawia także inne zadania: obecnie przygotowuje postanowienia, pozwalające na rozpoczęcie badań, związanych z embrionami.

Portal Thetruthwins.com podkreśla, że jeśli ludzki narząd zacznie rosnąć w ciele świń, nie jest to już zwierzę w 100%. Natomiast ludzki narząd, który został wyhodowany w ciele świni, nie może być uważany w 100% za ludzki. Odbiorcy takich narządów będą musieli udzielać zgody na przeszczepienie hybrydowych narządów człowieka i zwierzęcia.

Następstwa stworzenia hybrydów zagrażają społeczeństwu zarówno teraz, jak i w przyszłości, lecz główne niebezpieczeństwo polega na niemożliwości prognozowania skutków utraty kontroli nad podobnymi hybrydami.

Jeszcze bardziej niepokoi to, że większość krajów nie ma ustaw, ograniczających tworzenie takich istot, co pozwala na ich niekontrolowaną produkcję. Ponadto nie przewidziano kary za szkody, które może wyrządzić taka istota.

Istnieje opinia, że zwierzęta, wykorzystywane do hodowania w nich narządów ludzkich są jedną z dróg do zniszczenia natury. W 2011 roku gazeta Daily Mail poinformowała o brytyjskich naukowcach, którzy stworzyli ponad 150 hybrydowych embrionów człowieka i zwierzęcia, lecz czytelników to nie zaniepokoiło.

Inne przykłady podano w czasopiśmie Slate: kozy dające ludzkie mleko, analna struktura anatomiczna, wyhodowana w ciele myszy oraz lekarze, tworzący ludzki układ odpornościowy dla zwierząt. Są to tylko projekty, o których wiemy. Prawdopodobnie, istnieją inne. Hybryda człowieka i zwierzęcia jest możliwa, lecz dyskusja nad tym, czy korzyści przewyższą potencjalne ryzyko nadal trwają.

Źródło: Głos Rosji
Źródło: http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-inne/item/21394-hybrydy-ludzi-i-zwierz%C4%85t-katastrof%C4%85-naszych-czas%C3%B3w