POWODZStało się. Przydarzył nam się wypadek, kradzież, uszkodzenie mienia. Przed nami procedura likwidacji szkody. Jak wygląda proces zgłaszania roszczenia i o czym należy pamiętać, by szybko otrzymać odszkodowanie? O tym w dzisiejszym artykule.

Pierwszym krokiem jaki musimy podjąć jest niezwłoczne powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o fakcie wystąpienia szkody. Zazwyczaj dokonujemy tego telefonicznie, faksem lub e-mailem. Od tego momentu rusza procedura likwidacji szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma określony czas na podjęcie niezbędnych czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Zanim zgłaszamy szkodę lub roszczenie dobrze jest zweryfikować ogólne warunki ubezpieczenia, zakres oraz termin obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Na poszkodowanym poza oczywistym obowiązkiem poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o powstaniu szkody, spoczywa również powinność utrzymania stanu faktycznego powstałego po szkodzie przez okres niezbędny do wszczęcia procedury przez ubezpieczyciela. Przykładowo, jeśli nasze mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów, nie możemy usuwać szkody (czyli np. malować zalanego sufitu) do czasu pojawienia się komisji z naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście, jeśli istnieją przesłanki do pogłębiania się szkody, możemy mieć prawo do interwencji.

Po tym, jak poinformujemy naszego ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody odpowiedni przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego skontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu obsługi roszczenia. W trakcie rozmowy otrzymamy indywidualny numer sprawy potrzebny do dalszych kontaktów. Zostaniemy także poinformowani o liście dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody.
Na etapie analizy merytorycznej szkody gromadzona i analizowana jest dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska. W zależności od charakteru szkody na skompletowanie niezbędnych dokumentów lub rachunków poświęcimy mniej lub więcej czasu. Np. w razie wypadku samochodowego konieczny jest protokół policyjny, w przypadku kradzieży mienia pomocny może okazać się wcześniej sporządzony spis majątku. W każdym przypadku musimy dostarczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody – zawierać powinno ono m.in. nr polisy, dane osobowe, okres ubezpieczenia etc. W przypadku utraty mienia bardzo pomocne będą również wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające wartość skradzionych rzeczy.

Po wizycie likwidatora towarzystwo musi przeanalizować sytuację: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są zasadne, czy nasza polisa obejmuje rodzaj szkody, która wystąpiła. Nie każda szkoda skutkuje wypłaceniem przez towarzystwo odszkodowania. Przykładowo: jeśli na nasz dom przewróciło się drzewo, a polisa nie uwzględniała tego zdarzenia, odszkodowania nie otrzymamy. Aby upewnić się że dane zdarzenie objęte jest ochroną ubezpieczeniową warto zajrzeć do tzw. wyłączeń, z których dowiemy się o wszystkich sytuacjach, które towarzystwo z góry określiło jako te, za które nie chce odpowiadać. O odszkodowaniu możemy zapomnieć również w przypadku, gdy szkoda nastąpiła w wyniku naszego własnego zaniedbania np. złodziej dostał się do mieszkania przez niezamknięty balkon, dach przeciekł, ponieważ nie był remontowany.
Wystąpieniu szkody na mieniu lub osobie często towarzyszą silne emocje i stres. Niekiedy w momencie nieprzewidzianego zdarzenia nie jesteśmy w stanie zatroszczyć się o sprawy takie jak ubezpieczenie. W takich chwilach warto liczyć na profesjonalną pomoc i poradę specjalisty. W Greenpoint Insurance Brokerage oferujemy Państwu kompleksową ochronę majątku i fachową obsługę w przypadku zaistnienia nieszczęścia. Nasze oferty dostosowujemy do specyfiki działalności naszych Klientów tak, aby ubezpieczenie działało zarówno w przypadku wyrządzenia szkody osobowej, rzeczowej, jak i czystych strat finansowych. Jeśli szukają Państwo polisy dostosowanej do Waszego indywidualnego stylu życia i potrzeb, skontaktujcie się jeszcze dziś z którymś z naszych doświadczonych agentów. Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące polis oferowanych zarówno w Nowym Jorku, jak i New Jersey. Ponadto oferujemy pełny pakiet ubezpieczeń: począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia biznesowe, świadczenia pracownicze czy polisy na życie. Ponieważ mamy doskonałe kontakty z największymi firmami ubezpieczeniowymi, możecie Państwo mieć pewność, że bez względu na rodzaj ryzyka znajdziemy dla Was odpowiednie rozwiązanie. W celu uzyskania darmowej wyceny na ubezpieczenie prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306. Pamiętajcie także Państwo o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.