W XIX wieku niemiecki uczony Hermann Richter opracował teorię, zgodnie z którą życie zostało przyniesione na Ziemię z kosmosu. Teoria znalazła swoich zwolenników w różnych państwach, w tym w Rosji.

Na przykład rosyjski astrobiolog Aleksiej Rozanow twierdzi, że prawdopodobieństwo tego, iż życie narodziło się na Ziemi jest tak małe, że to praktycznie niemożliwe. Swoje stanowisko argumentuje on tym, że kilka lat temu na Grenlandii zostały znalezione bakterie, których wiek wyliczono na 3,8 miliarda lat. A nasza planeta ma „zaledwie” 4,5 miliarda lat. W tak krótkim okresie, jego zdaniem, życie po prostu nie mogłoby powstać. Ponadto w trakcie badania niektórych meteorytów zostały na nich znalezione cząstki kopalne jakichś mikroorganizmów i bakterii.

Inny rosyjski naukowiec, Aleksandr Spirin przez wiele lat badał kwas rybonukleinowy – jedną z trzech głównych makromolekuł, które zawierają komórki wszystkich żywych organizmów. Próbował on zrozumieć w jaki sposób mogły powstać jego molekuły i doszedł do wniosku, że w ziemskich warunkach nie było to możliwe. Naukowiec jest przekonany, że życie zostało przeniesione na Ziemię z kosmosu.

Grupa rosyjskich naukowców postanowiła w sposób eksperymentalny potwierdzić lub obalić teorię pozaziemskiego pochodzenia życia na naszej planecie. W ubiegłym roku w kosmos został wysłany aparat latający Bion-M. Na jego zewnętrznej osłonie zostały umieszczone różnego rodzaju mikroorganizmy. Aparat spędził na orbicie 30 dni. Po jego powrocie na Ziemię okazało się, że ze wszystkich mikroorganizmów przetrwała jedna bakteria. Wytrzymałą ona temperaturę kilku tysięcy stopni Celsjusza przy wejściu aparatu w atmosferę.

Dla pewności eksperyment zdecydowano się powtórzyć. W ubiegłym roku na orbitę został wysłany satelita naukowy Foton-M Nr 4. Spędził on w kosmosie ponad miesiąc. Na powierzchni aparatu umieszczono dwa bazaltowe krążki o średnicy 10 cm i grubości 1 cm. W każdym z nich wykonano 12 otworów, w których umieszczono do 15 mg okazów różnych bakterii. Po powrocie aparatu żywe okazy jednej linii bakterii znaleziono w trzech z 24 otworów. Jak mówią naukowcy, przetrwały jednostki komórek. Tym nie mniej, trafiając do korzystnego dla nich środowiska bakterie zaczęły aktywnie się rozmnażać. Przeprowadzony przez Rosjan eksperyment dowodzi, że meteoryty rzeczywiście mogły przynieść życie na Ziemię.

Źródło: Głos Rosji
Źródło: http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-kosmos/item/44512-kto-przyni%C3%B3s%C5%82-%C5%BCycie-na-ziemi%C4%99