Prowadząc serwis samochodowy codziennie masz styczność z autami o dużej wartości. Od fachowości naprawy, poza zadowoleniem klienta, zależy również jego zdrowie i życie. Dlatego każdy odpowiedzialny właściciel warsztatu samochodowego powinien pomyśleć o zawarciu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa pozwoli przenieść odpowiedzialnością finansową wobec osób trzecich na ubezpieczyciela. 

Otwarcie warsztatu samochodowego wiąże się z koniecznością podejmowania wielu ważnych decyzji, od których zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Jedną z nich jest wybór kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zagrożeń związanych z prowadzeniem firmy. W tym celu warto uprzednio dokonać wnikliwej oceny ryzyka, które towarzyszy prowadzeniu naszej działalności. W przypadku warsztatu samochodowego najczęściej wiąże się ono ze zniszczeniem budynku, pożarami, kradzieżą, przepięciami, wybuchami czy aktami wandalizmu. Należy pamiętać, że ochronie ubezpieczeniowej powinny podlegać nie tylko posiadane lub użytkowane nieruchomości, ale także wszelkiego rodzaju urządzenia, maszyny, narzędzia czy instalacje. Ponadto musimy liczyć się z tym, że niektóre zdarzenia losowe mogą spowodować zniszczenie nie tylko naszego mienia, ale również mienia powierzonego nam przez klienta.
Równie istotne jest wzięcie pod uwagę ryzyka związanego z szeroko pojętą odpowiedzialnością cywilną np. za szkody wyrządzone innym osobom. W zakładzie nietrudno o nieprzewidziane zdarzenia, a konsekwencje braku ubezpieczenia w sytuacji wystąpienia szkody mogą oznaczać poważne straty finansowe oraz trudności w dalszym prowadzeniu biznesu. Dzięki polisie odpowiedzialności cywilnej koszty leczenia klienta, który uległby wypadkowi w naszym warsztacie (przykładowo wskutek poślizgnięcia się na posadzce pokrytej smarem) zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.
Do istotnych elementów ubezpieczenia warsztatu należy także ochrona od odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu klienta tj. powierzonych pojazdach będących przedmiotem naprawy, przeglądu, serwisu lub czyszczenia. Błędy takie jak porysowanie lakieru podczas wymiany opon, szkody blacharskie czy uszkodzenie części silnika przy montażu instalacji gazowej mogą przydarzyć się w każdym warsztacie, nawet tym renomowanym. Również przy przeprowadzaniu jazd próbnych i testowych jesteśmy narażeni na spowodowanie ewentualnych szkód. Dlatego też prowadząc zakład samochodowy warto zainwestować w polisę odpowiedzialności cywilnej chroniącą od błędów i zaniedbań, która pokryje koszty usunięcia dodatkowej usterki wynikłej wskutek pomyłki pracownika lub nieprzewidzianego wypadku.
W wielu przypadkach właściciel warsztatu nie jest jednocześnie właścicielem budynku, w którym swój biznes prowadzi. Pełni jednak rolę najemcy i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność. Dlatego też ubezpieczenie warsztatu jako nieruchomości jak i zabezpieczenie własnej odpowiedzialności wobec roszczeń osób trzecich powinny być kwestią priorytetową. Zależy od tego nie tylko nasze bezpieczeństwo finansowe, ale także renoma firmy, która nawet w przypadku zaniedbania, zapewni klientowi profesjonalną obsługę i szybką naprawę wyrządzonej szkody. Z tego względu przy wyborze odpowiedniej polisy niezwykle istotne jest uwzględnienie różnych rodzajów ryzyka wedle potrzeb firmy, a także właściwe dobranie sumy gwarancyjnej. Koszty polisy zależą od różnorodnych czynników: zakresu ubezpieczenia, historii zgłaszanych szkód, obrotów, wielkości zakładu etc. – dlatego też w każdym przypadku dokonuje się indywidualnej wyceny.
Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm zachęcamy do kontaktu z Greenpoint Insurance Brokerage. Nasi pracownicy fachowo doradzą i przygotują odpowiednią polisę, oferując wsparcie w całym okresie ubezpieczenia. Oferujemy polisy dla właścicieli firm niemalże z każdej branży: budowlanych, stolarskich, transportowych, sprzątających, fryzjerskich, kosmetycznych i wielu innych. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia biznesowe, świadczenia pracownicze czy polisy na życie. Ponieważ mamy doskonałe kontakty z największymi firmami ubezpieczeniowymi, możecie Państwo mieć pewność, że bez względu na rodzaj ryzyka znajdziemy dla Was odpowiednie rozwiązanie. W celu uzyskania darmowej wyceny na ubezpieczenie prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306. Pamiętajcie także Państwo o możliwości zadawania pytań bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.