„Najwyraźniej spora część Polaków uwierzyła w te manipulacje, skoro 13 grudnia 2023 r. „demokraci” formalnie przejęli władzę w Polsce. I nagle okazało się, że puściły wszelkie hamulce. Działania wokół bandyckiego przejęcia TVP, skazanie ułaskawionych posłów Kamińskiego i Wąsika dopiero co wybranych w wolnych wyborach, projekty zmiany ustroju państwa za pomocą uchwał Sejmu, a nawet pojawiające się głosy za odwołaniem Prezydenta RP w drodze referendum wskazują, że mamy do czynienia z faktycznym zamachem stanu. Prawo stało się fasadą, demokracja fikcją, ministrowie nowego rządu tyranami, a profesorowie prawa i sądy sługami tyranii. Na obrzeżach dramatycznych wydarzeń rząd zgodził się na obowiązek relokacji migrantów, istotnie zwiększył deficyt budżetowy, zapowiedział likwidację strategicznego projektu CPK oraz rozpoczął akcję podkopywania reformy sił zbrojnych”

https://dorzeczy.pl/opinie/530556/prawo-zemsty.html