Czy to samo zrobią z Orlenem, Lasami Państwowymi, Bankiem Polskim itp.bo inaczej nie potrafią?

„Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskiego Radio S.A. oraz PAP. Wystosował w tej sprawie komunikat.”

https://wpolityce.pl/media/676131-spolki-mediow-publicznych-postawione-w-stan-likwidacji