wizytowki

Zapraszamy do lektury: cyklu savoir-vivre.
Wizytówka, ma za zadanie dostarczenie informacji dot. naszych danych adresowych, pozycji zawodowej, a przede wszystkim przekazują informacje dotyczące imienia i nazwiska.
Wizytówki prywatne nie powinny zawierać danych adresowych naszego miejsca pracy. I odwrotnie, na wizytówkach służbowych, nie powinien pojawiać się nasz prywatny adres, e-mail czy telefon. Umieszczając te dane musimy liczyć się z tym, że nasz czas pracy może trwać przez 7 dni i odebrać prywatny czas na wypoczynek… W szczególnych okolicznościach można dopisać takie informacje odręcznie, na odwrocie wizytówki w obecności osoby, której będziemy ją wręczać.
Na wizytówkach prywatnych umieszczamy tytuły naukowe /profesor, doktor, docent, lub tytuły zawodowe: inżynier, fizjoterapeuta, kosmetyczka, pamiętając, że „magister” jest tylko tytułem potwierdzającym formalne ukończenia studiów wyższych, zaś w Unii Europejskiej „mgr” jest niezrozumiałym skrótem.
W służbowych relacjach, wizytówkę powinna wręczać osoba o wyższym statusie zawodowym, czyli, dyrektor – wręcza kierownikowi, profesor – studentowi, inżynier – pracownikowi technicznemu.
Służbowych wizytówek nie wręczamy w restauracji, nie podajemy ich nad zastawionym potrawami stołem lub stołem konferencyjnym. Wręczamy je na początku spotkania lub na zakończenie, wraz z materiałami firmowymi.
W relacjach prywatnych, osoba starsza – wręcza młodszej, a kobieta – mężczyźnie. A na koniec rzecz najważniejsza. Odbierając wizytówkę z rąk partnera, powinniśmy ją „przestudiować” w jego obecności, dając tym samym dowód naszego szacunku i uznania dla naszego rozmówcy.

Napisane przez: Maria Bujas-Łukaszewska

Maria Bujas-Łukaszewska
Autorka programu „Akademia Dobrych Manier” realizowanego w szkołach średnich na terenie Krakowa od roku 2002 do chwili obecnej. Manager ds. szkoleń w Firmie Cracow Union, stażystka Departamentu Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, specjalistka do spraw kulturalno-oświatowych NordicHouse, stażystka Biura Obsługi Protokolarnej Wojewody Małopolskiego. Przez kilka lat prowadziła własną rubrykę savoir-vivre w tygodniku Pani Domu. Szkoli z savoir-vivre’u, etykiety biznesu, elementów protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych. Pracuje z managerami, urzędnikami, politykami, samorządowcami, hotelarzami, duchownymi i młodzieżą szkolną.

Źródło:
http://www.przeglad.ca/2013/10/wizytowki-kiedy-kto-pierwszy-wrecza/