8-minutowe wideo, przedstawiające w formie animacji historię Polski na przełomie wieków. Projekt przygotowany był na Expo 2010 w Szanghaju przez Tomasza Bagińskiego (Katedra).
An 8 minute video, depicting the history of Poland through animation, prepared by Tomasz Bagiński for the World Expo 2010 in Shanghai.

https://www.youtube.com/watch?v=tOA2dtOLGSg