EVENTSUdana impreza to nie tylko taka, podczas której nie wydarzyła się żadna katastrofa. Podczas eventu może dojść do szeregu wydarzeń, podczas których organizator poniesie straty. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że od nieprzewidzianych okoliczności np. od załamania się pogody czy nie dotarcia na czas gwiazdy również można się ubezpieczyć.

Zorganizowanie imprezy wymaga specjalnej ochrony dla wszystkich zaangażowanych w jej techniczne przygotowanie, występy a także dla samej publiczności. Ubezpieczeniem objąć można parady, koncerty, występy na żywo, imprezy sportowe, filmowe i telewizyjne plany zdjęciowe, produkcje teatralne. Standardowe pakiety chroniące różnego rodzaju eventy obejmują swym zakresem: ogólną odpowiedzialność cywilną, ubezpieczenie z tytułu szkód spowodowanych spożyciem alkoholu, szkody nieruchomości, wynajęty sprzęt, odwołanie imprezy czy nie pojawienie się wykonawcy.

Ochrona odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem, o którym każdy organizator wie, że zawrzeć powinien. Ale czy wie jak odpowiednio dobrać zakres i limit ubezpieczenia, aby były adekwatne do rozmiaru i charakteru organizowanej imprezy? Otóż nie zawsze. Niestety organizator przeważnie kieruje się ceną takiego ubezpieczenia a nie merytoryczną zawartością oferty, stąd często sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC organizatora są zupełnie nieadekwatne do rozmiarów eventu. Łatwiej jest przy organizowaniu imprezy masowej, ponieważ w takim przypadku prawo nakłada obowiązek na organizatora ubezpieczenia według warunków podyktowanych rozporządzeniem oraz określa minimalne limity sumy gwarancyjnej, które muszą być potwierdzone polisą. Jednak i te limity są często nieadekwatne.

Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb ubezpieczającego. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas imprezy. Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju imprezy, ilości osób, czasu trwania, jej miejsca, działań prewencyjnych. Przykładowy zakres polisy obejmuje: ubezpieczenie specjalistycznego sprzętu, urządzeń i wyposażenia firmy, ubezpieczenie siedziby firmy, miejsc magazynowania sprzętu, ubezpieczenie mienia przejętego w celu organizacji imprezy, ubezpieczenie wartości pieniężnych, mienia pracowniczego, czy odpowiedzialność cywilną. Oprócz tego w przypadku wydarzeń na większą skalę popularne jest ubezpieczenie „non-appearance” czyli ochrona na wypadek niepojawienia się wykonawcy. Ubezpieczenie to obejmuje skutki finansowe poniesione przez organizatora imprezy na skutek przesunięcia, zatrzymania lub zaniechania wydarzenia imprezy spowodowanego zgonem, zranieniem, chorobą, uprowadzeniem lub uwięzieniem wykonawcy przez osoby trzecie. Innym pokryciem jest także ubezpieczenie odwołania imprezy, które obejmuje pokrycie strat finansowych będących następstwem odwołania, przerwania lub zmiany terminu imprezy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Warto nadmienić, że coraz bardziej popularne jest ubezpieczanie ślubów. Tzw. Wedding Insurance to polisa zapewniająca ochronę na wypadek odwołania ceremonii lub jej przełożenia w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności. Standardowym pokryciem jest także odpowiedzialność cywilna, a więc zabezpieczenie na wypadek szkód doznanych przez osoby trzecie a także ochrona budynku, w której ślub się odbywa. Ponadto ubezpieczeniem można objąć np. obrączki, suknię, prezenty itd.

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat ubezpieczenia imprez i eventów, zapraszamy do kontaktu z jednym z wyspecjalizowanych agentów firmy Greenpoint Insurance Brokerage. Nasi pracownicy pomogą wybrać odpowiednią firmę ubezpieczeniową oraz zadbają o to, aby zapewnić Państwu jak najlepsze polisy w najniższej dostępnej cenie. W oparciu o wypracowane doświadczenie oraz indywidualną ocenę ryzyka i potrzeb nasza agencja opracowuje i wdraża programy ubezpieczeniowe zabezpieczające interesy firm niemalże z każdej branży. Ponadto oferujemy ubezpieczenia dla klientów indywidualnych. Niezależnie od tego, co chcecie Państwo ubezpieczyć, znajdziemy dla Was optymalne rozwiązanie, by majątek lub biznes był zawsze dobrze zabezpieczony a portfel pełny. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na życie czy świadczenia pracownicze. W celu otrzymania darmowej wyceny lub porady prosimy o kontakt pod numerem telefonu 718-383-0306, bądź poprzez stronę internetową www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.

Marcin Luc