Trudne pojęcia w branżowym języku ubezpieczeń nierzadko sprawiają, że jesteśmy narażeni na zakup produktu nie znając jego zawartości. Wystarczy jednak przyswojenie kilku terminów, aby treść umowy ubezpieczeniowej stała się jasna i czytelna. Collision i Comprehensive Coverage to tylko niektóre z pojęć, które pojawiają się przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego. Co w rzeczywistości oznaczają i przed czym chronią? O tym w dzisiejszym artykule.

Collision i Comprehensive Coverage to terminy odnoszące się do tej części ubezpieczenia, która chroni nas na wypadek zniszczenia samochodu wskutek kolizji bądź innych wymienionych w polisie czynników. Wykupienie opcji Collision i Comprehensive oznacza, że posiadamy pełne ubezpieczenie czyli tzw. full coverage często określane także mianem dwustronnego. Polisa nie zawierająca tego typu asekuracji – znana jako ubezpieczenie jednostronne – zapewnia ochronę wyłącznie od odpowiedzialności cywilnej. Opcje Collision i Comprehensive nie są na ogół obowiązkowe, chyba że samochód jest finansowany bądź leasingowany – w takim przypadku posiadanie pełnego ubezpieczenia wymagane jest przez bank.

Ubezpieczenie kolizyjne (Collision Damage Waiver) chroni nas, gdy samochód osoby ubezpieczonej zostanie uszkodzony lub zniszczony w wyniku kolizji z innym pojazdem, przedmiotem lub istotą żywą, niezależnie od tego, kto winien jest spowodowania wypadku. Wykupując tego typu ochronę należy pamiętać, że część strat pokrywa sam ubezpieczony poprzez tzw. deductible, czyli wkład własny. Po przekroczeniu tej sumy towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje resztę strat. Dostępne do wyboru kwoty deductible to: $100, $250, $500, $1,000 i $2,500. Im wyższy wkład własny właściciela polisy, tym niższa składka ubezpieczenia. Gdy samochód osoby ubezpieczonej odniósł szkody w wyniku zderzenia z innym autem, którego kierowca był winny kolizji, jego ubezpieczenie powinno pokryć straty i m.in. zwrócić poszkodowanemu pieniądze zapłacone jako deductible.

Przed szkodami wynikającymi z przyczyn innych niż kolizja zabezpiecza nas Comprehensive Coverage (zwane również Other Than Collision Coverage). Straty te mogą być spowodowane przez człowieka, zwierzę lub zdarzenia losowe, np. pożar, powódź, grad, wandalizm czy kradzież. Polisa Comprehensive często jest droższa, ale w pełni zabezpiecza nasz samochód od skutków wypadku czy stłuczki. Bez względu na to, czy wina za kolizję leży po stronie innego kierowcy czy naszej, otrzymamy pełne odszkodowanie. Co więcej, ten typ ubezpieczenia z reguły pokrywa roszczenia wszystkich osób, które ucierpiały w wypadku. Także i w tym przypadku poszkodowany musi zapłacić deductible.

Straty typu ,,collision” lub ,,other than collision” odnoszące się do uszczerbku materialnego, czyli zniszczenia samochodu pokrywane są zazwyczaj na bazie „actual cash value”. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe wycenia stratę według wartości rynkowej samochodu w chwili wystąpienia szkody. Jeżeli samochód jest poważnie zniszczony i przeznaczony do kasacji, firma może nie zgodzić się na jego naprawę, gdy jej koszt jest wyższy niż aktualna wartość pojazdu. Istnieją polisy, które za dodatkową opłatą gwarantują pokrycie całkowitego zniszczenia samochodu na bazie ,,replacement cost”, wypłacając kwotę potrzebną na zakupienie nowego pojazdu tej samej klasy.
Podstawowym obowiązkiem każdego klienta, który wykupuje polisę komunikacyjną jest dokładne zapoznanie się z jej treścią. Niekiedy szczegóły w niej zawarte są niezwykle istotne i mogą decydować o wypłacie odszkodowania, dlatego też zawsze należy uważnie czytać warunki zawieranego ubezpieczenia. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat polis komunikacyjnych zachęcamy do kontaktu z Greenpoint Insurance Brokerage, doświadczonym i licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń motoryzacyjnych: na samochody prywatne, auta służbowe, pojazdy rekreacyjne, motocykle i wiele innych. Niezależnie od tego, jak pojazd chcecie Państwo ubezpieczyć, pomożemy znaleźć niedrogą, kompleksową ochronę. Kierowcy w NY i NJ nie bez powodu zwracają się do nas po atrakcyjne ubezpieczenia – nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, by wybrać polisę najlepiej odpowiadającą Państwa potrzebom. Nawet jeśli posiadacie Państwo to samo ubezpieczenie od lat, warto przyjrzeć się swojej obecnej polisie, gdyż może ona wymagać aktualizacji. W celu otrzymania darmowej wyceny lub porady prosimy o kontakt pod numerem telefonu 718-383-0306, bądź poprzez stronę internetową www.GreenpointBroker.com za pomocą czatu online dostępnego dla Państwa 24 godziny na dobę.