Prezes szkoli Mariusza, jak umiejętnie zarządzać jednostkami i całymi instytucjami poprzez własnoręcznie wywołany kryzys.

https://www.youtube.com/watch?v=vJArZ1jvMLo