Rozumiem, że do tego pokoju „spotkań” może wejść tylko 1 osoba, a wersją minimum są rękawiczki i 4 kagańce jeden na drugim 😆
I spotykamy się z.. powietrzem, w którym to „zawiesił się” zabójczy zabójca młodych i zdrowych 😉
P.S. Czy wiesz, że są systemy oczyszczania powietrza filtrujące powietrze z wirusów?
Dlaczego nie są używane? 🤔
Za drogie?
A jak „drogie” jest zniszczenie gospodarki, dorobku życia i podstaw bytowych przyszłych pokoleń? 🤔