flaga-kanady

Począwszy od 9 listopada br. obcokrajowcy przylatujący do Kanady w ramach ruchu bezwizowego a więc także obywatele polscy, będą zobowiązani do posiadania eTA (electronic Travel Authorization) lub stosownej wizy (np. do pracy).

Brak eTA lub stosownej wizy będzie skutkował niewpuszczeniem na pokład samolotu, nawet jeśli osoba ta spełnia wszystkie inne wymagania, m.in. posiada ważny paszport.

Więcej informacji na temat eTA można znaleźć pod adresem:

www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-pl.asp (informacja w języku polskim)

Osoby o podwójnym obywatelstwie (kanadyjskim i innym) przy wjeździe do Kanady muszą przedstawić paszport kanadyjski.

Źródło:
http://www.przeglad.ca/obowiazek-posiadania-eta-kanada/